Zmiana nazwy i siedziby spółki

12-02-17

Uprzejmie informujemy, że OBR Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, przy ulicy Chemików 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000287699, której kapitał zakładowy wynosi 11 080 000,00 zł, o numerze NIP 7740001431 z dniem 07 lutego 2017 roku zmieniła nazwę na Warter Fuels Spółka Akcyjna, Warszawa 02-967, ul. Koralowa 60.

Jednocześnie informujemy, że nie uległ zmianie numer NIP, REGON, KRS, numery kont bankowych, numery telefonów. Spółka nie zmienia profilu działalności, a produkcja będzie odbywała się w tym samym zakładzie produkcyjnym co dotychczas, przy zachowaniu dotychczasowych standardów i jakości.

Tym samym Warter Fuels S.A. dołącza do pozostałych spółek i marek handlowych Grupy Warter:

  • Warter Aviation
  • Warter Racing
  • Warter Polymers
  • Warter Cardboard
  • Warter Foods