Zakład Antykorozyjny

Zakład Antykorozyjny OBR S.A. realizuje projekty ochrony przed korozją instalacji przemysłowych dla wielu czołowych polskich przedsiębiorstw.

Dorobek kadry naukowo-inżynieryjnej Zakładu Antykorozyjnego obejmuje między innymi szereg publikacji z zakresu ochrony inhibitorowej instalacji rafineryjnych (destylacji rurowo-wieżowej, fluidalnego krakingu katalitycznego itp.), patentów oraz wdrożonych oryginalnych technologii przemysłowych związanych z zagospodarowaniem wód ściekowych.

W ostatnich latach, wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom gospodarki rynkowej Zakład rozszerzył swoją działalność poza dotychczasowe kierunki zainteresowań (głównie przemysł rafineryjno-petrochemiczny) angażując się między innymi w przemysł wydobywczy ropy i gazu oraz energetykę.

Wieloletnie badawcze i przemysłowe doświadczenia naszych specjalistów ochrony antykorozyjnej oraz stały kontakt z organizacjami korozjonistów: NACE (Stowarzyszenie Korozjonistów Amerykańskich) i EFC (Europejska Federacja Korozji) pozwalają nam dobierać optymalne rozwiązania ochronne do specyficznych zagrożeń korozyjnych występujących na różnych instalacjach przemysłowych oraz oferować opracowane do tego celu środki chemiczne.

W chwili obecnej Zakład Antykorozyjny oferuje swoim klientom:

  • własne, opracowane w Spółce, technologie ochrony przed korozją wód chłodzących w dużych i małych układach chłodniczych przy zastosowaniu ekologicznych, biodegradowalnych chemikaliów;
  • własne kompleksowe technologie ochrony przed korozją instalacji przerobu produktów naftowych;
  • technologie uzdatniania przemysłowych wód ściekowych, umożliwiające ich powtórne wykorzystanie do celów gospodarczych, przeciwpożarowych i chłodniczych;
  • kontrolę zagrożenia korozyjno-osadowego dla instalacji przemysłu chemicznego i rafineryjnego oraz dla systemów wodnych, z użyciem nowoczesnych metod korozymetrycznych;
  • pomiary zagrożenia korozją wodorową stali konstrukcyjnych bezpośrednio w warunkach pracy;
  • prace badawcze i aplikacyjne nad doborem środków inhibitujących dla specyficznych układów o wysokim zagrożeniu korozyjnym;
  • doradztwo w rozwiązywaniu trudnych problemów korozyjnych.

Ponadto oferujemy w sprzedaży:

  • szeroki wachlarz dodatków oraz pakietów o gwarantowanej jakości produkcji, wspomagających ochronę antykorozyjną układów wodnych, węglowodorowych, pary wodnej i innych (patrz zakładka Chemikalia ochronne);
  • automatyczne systemy dozowania chemikaliów.
Biuro Telefon/Fax E-mail
Zakład Antykorozyjny
Kierownik
mgr inż. Jerzy Schodowski
tel. +48 24 365 36 87
fax.+48 24 365 36 87
kom.+48 606 983 003