Oferta badawcza

OBR Spółka Akcyjna w ramach działalności badawczej prowadzi badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, projektowe, wdrożeniowe i techniczno-usługowe z zakresu przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego oraz ochrony środowiska.

Wachlarz tych prac jest bardzo szeroki: od usług badawczych na bieżące potrzeby przemysłu rafineryjnego (m. in. opracowania koncepcyjne, analizy techniczno-ekonomiczne, testowanie katalizatorów, obsługa testów przemysłowych, usługi antykorozyjne i analityczne, opracowywanie metod analitycznych i szybkich testów symulacyjnych dla usprawnienia kontroli procesów technologicznych, projekty modernizacji procesów technologicznych i optymalizacji gospodarki półproduktami) po opracowania realizowane w pełnym cyklu rozwojowym od badań laboratoryjnych, poprzez badania w instalacjach modelowych do badań w skali półtechnicznej i przemysłowej.


OBR posiada odpowiednie wyposażenie przystosowane do prowadzenia działalności badawczej, w tym specjalistyczne stanowiska badawcze. Oferowane przez nas usługi i produkty są najwyższej jakości dzięki wdrożonemu systemowi jakości zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz akredytacji naszego laboratorium analitycznego.
Działalność badawczo-rozwojową realizuje pięć wyspecjalizowanych Zakładów (Analityczny, Antykorozyjny, Inżynieryjno-Projektowy, Rafineryjny, Informatyczny), wchodzących w skład Pionu Badawczego.