Oferta

Nowoczesne produkty wytwarzane z tworzyw sztucznych. Folie dla budownictwa i ogrodnictwa. Geomembrany HDPE. Benzyny lotnicze, depresatory i dodatki uszlachetniające do olejów napędowych, opałowych oraz estrów, benzyny specjalnego przeznaczenia, rozcieńczalniki a także chemikalia ochronne dla przemysłu.
 
OBR S.A. w ramach działalności badawczej prowadzi badania naukowe, prace badawczo-rozwojowe, projektowe, wdrożeniowe i techniczno-usługowe z zakresu przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego, ochrony środowiska ( w tym badania analityczne w akredytowanym laboratorium - Certyfikat Akredytacji Nr AB 297, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji) oraz ochrony przed korozją instalacji przemysłowych.