O firmie

Nazwa OBR Spółka Akcyjna
Adres i siedziba ul. Chemików 5, 09 - 411 Płock
Telefon/fax (+48 24) 365 - 33 - 07
Strona www www.obr.pl
Adres e-mail obr@obr.pl
NIP 774 - 000 - 14 - 31
Regon 141138730
Numer KRS
0000287699
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 11.080.000 PLN wpłacony w całości

Zakres działalności Spółki
 
Przedmiotem działalności Spółki wg PKD jest:
 • wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (19.20.Z)
 • produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z)
 • produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z)
 • produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16.Z)
 • produkcja pozostałych wyrobów chemicznych , gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z)
 • produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (22.21.Z)
 • produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z)
 • produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.23.Z)
 • produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)
 • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
 • obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)
 • sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)
 • sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z)
 • działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
 • działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)
 • działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
 • przetwarzanie danych zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
 • pozostała działalność w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)
 • pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.Z)
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
 • działalność bibliotek (91.01.Z)