Logistyka benzyn

TABELA LOGISTYCZNA
 
Tabela zawiera podstawowe informacje na temat możliwości ładunkowych w zależności od rodzaju transportu, opakowania przy z góry określonej gęstości benzyny.
 
0,715  - średnia gęstość benzyny [kg/dm³] w tem. 15 °C
OPAKOWANIE ILOŚĆ BECZEK WAGA BENZYNY ILOŚĆ
pojedyńcze zbiorcze  max.[szt.] [ kg ] [ litr ] [ gal ] [ galUK]
BECZKA 216 L  -  -  140 195,80 51,73 43,08
AUTOCYSTERNA  -  -  25 000 34 965 9 237 7 692
ISO TANK 20'  -  -  17 100 23 916 6 318 5 261
ISO TANK 25'  -  -  21600 30 210 7 981 6 646
 - KONTENER 20' 80 11 200 15 664 4 138 3 446
 - KONTENER 40' 160 22 400 31 329 8 276 6 892
*   maksymalna dopuszczalna łaczna waga w kontenerze 40' może się różnić w zależności od miejsca dostawy.

** maksymalna waga netto benzyny w autocysternie może się różnić w zależności od jej rodzaju oraz miejsca dostawy.

Informacje dodatkowe:
- jednostką rozliczeniową przy dokonywanej transakcji handlowej jest 1 kg sprzedawanego wyrobu.
- 1kg benzyny lotniczej przy referencyjnej gęstość 0,715 kg/m3 w temperaturze 15°C wynosi ok. 1,4 litra
- gęstość benzyny określa się w temperaturze 15°C ze względu na przepisy podatkowe (podatek akcyzowy).
- beczka 216 litrów (ok. 140 kg) pełniona jest w około 90 % swojej objętości ze względu na prężność par (przepisy ADR)
 
Dział Sprzedaży Produktów Naftowych pracuje w godzinach 7:00-16:00
Ze względu na specyfikę  pracy w przypadku wysyłek eksportowych ostatnie załadunki mają miejsce do godziny 13:30.
Po tej godzinie załadunek dokonywany na eksport będzie odprawiany przez Agencje Celną dnia następnego.
 
KALKULATOR JEDNOSTEK
 
0,715  - średnia gęstość benzyny [kg/dm³] w tem. 15 °C
Kilogram Litr Galon USA Galon UK
[ kg ] [ l ] [ gal ] [ galUK ]
1,00 1,40 0,37 0,31
0,72 1,00 0,26 0,22
2,71 3,79 1,00 0,83
3,25 4,55 1,20 1,00

 

 

 

 

 
 
 
 
 
.