DEPRON 4271

Depresator Depron 4271

Charakterystyka
  
Jest to wielosezonowy dodatek do oleju napędowego o nazwie DEPRON 4271, który jest polimerem rozpuszczonym w węglowodorach.

Zastosowanie
  
Depresator DEPRON 4271 jest stosowany do olejów napędowych i średnich destylatów z ropy naftowej. Redukuje temperaturę blokady zimnego filtra i obniża temperaturę płynięcia.

Właściwości
  
wg WT-01/OBR PR/ND/49
Lp. Rodzaj wymagania J.m. Norma Wymaganie
1. Wygląd - - Ciecz bezbarwna lub o
zabarwieniu lekko żółtym
2. Gęstość w 15ºC kg/m3 PN-EN ISO 3675 Nie normalizuje się.
Podawać w atestach
3. Temperatura zapłonu °C PN EN ISO 2719 Nie niżej niż 40
4. Lepkość w temp 20°C mm2/s PN-EN ISO 3104 7 - 11
5. Temperatura krzepnięcia °C PN-55/C-04016 Nie wyżej niż – 15
6. Stabilność w t= -15°C - wg pkt. 4.1.4. WT Brak rozwarstwień