Dane teleadresowe

OBR S.A.
ul. Chemików 5, 09 - 411 Płock

  • Strona www - www.obr.pl
  • Adres e-mail - obr@obr.pl
  • NIP - 774 - 000 - 14 - 31
  • REGON - 141138730
  • Numer KRS - 0000287699 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • Kapitał zakładowy - 11.080.000 PLN wpłacony w całości
Biuro
Telefon/Fax
Prezes Zarządu

Marek Gawkowski

tel. +48 24 365 33 07
Biuro Zarządu

Kierownik Magdalena Pawłowska
tel. +48 24 365 33 07

Dział Prawny

Radca Prawny Aleksandra Malec
tel. +48 24 365 23 08

Pozostałe numery telefonów:

pl-PL/produkty_naftowe_n.html

pl-PL/oferta_badawcza_n.html