Chemikalia ochronne

Oferta produktów opracowanych przez Zakład Antykorozyjny, produkowanych w Oddziale Doświadczalno-Produkcyjnym, obejmuje dodatki wspomagające ochronę korozyjną:

  •     od strony węglowodorów;
  •     od strony wody chłodzącej;
  •     dla wód kotłowych;
  •     dla wód ściekowych;
  •     dla przemysłu wydobywczego;
  •     dla gazu płynnego;
  •     oraz pakiety wielofunkcyjnych dodatków do biopaliw.