Benzyna lotnicza OBR 91 UL

Charakterystyka
 
Bezołowiowa benzyna lotnicza OBR 91 UL jest mieszaniną węglowodorów, otrzymaną z zachowawczych i wtórnych procesów przeróbki ropy naftowej. W skład benzyny wchodzą dodatki: przeciwutleniające, antyelektrostatyczne.

Zastosowanie
 
Benzyna lotnicza jest stosowana do napędu lotniczych silników tłokowych z zapłonem iskrowym.
Produkt spełnia wymagania normy ASTM D 7547

Właściwości
 
wg WT–06/OBR PR /PD/66 wydanie VII
 
Lp.
Rodzaj wymagania
J.m.
Wymagania
Metoda badania
1.
Wygląd zewnętrzny
-
Spełnia wymagania
ASTM D 4176
WT–06/OBR PR /PD/66
pkt.4.2.2.
2.
Barwa
-
Bezbarwna naturalna
wzrokowo
3.
Właściwości przeciwstukowe
-liczba oktanowa motorowa /LOM/
-liczba oktanowa badawcza
/LOB/
 
-
 
-
 
Min 91
 
Min 96
 

ASTM D 2700
 
ASTM D 2699
4.
Skład frakcyjny :
temp. początku destylacji
°C
Podawać
wynik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASTM D 86
- 10% obj. destyluje do temp.
°C
Max 75
- 40% obj. destyluje do temp.
°C
Min 75
- 50 %obj. destyluje do temp.
°C
Max 105
- 90% obj. destyluje do temp.
°C
Max 135
- koniec destylacji,
°C
Max 170
- wydajność, % obj. Min 97
- pozostałość,
% obj.
Max 1,5
- straty,
% obj.
Max 1,5
- suma temperatur oddestylowania 10% obj. + 50% obj.
°C Max 135
5.
Zawartość siarki
% m/m
Max 0,05
ASTM D 2622
6.
Zawartość ołowiu gPb/l Max 0,013
ASTM D 3237
ASTM D 5059 met.C
7.
Gęstość w temp. 15°C
kg/m3
Podawać
wynik
ASTM D 4052
ASTM D 1298
8.
Wartość opałowa
MJ/kg
Min 43,5
ASTM D 4529
ASTM D 3338
9.
Temperatura krystalizacji
°C
Max ( -58 )
ASTM D 2386
10.
Działanie korodujące na miedź, przez 2h w t=100 °C
stopień korozji
Max 1
ASTM D 130
11.
Prężność par w temp.37,8 °C
kPa
38-49
ASTM D 5191
ASTM D 323
12.
Odziaływanie z wodą - zmiana objętości
ml
Max +/- 2
ASTM D 1094
13.
Przewodność elektryczna w temp.20°C
pS/m
50-450
ASTM D 2624
14.
Stabilność oksydacyjna w t=100°C przez 16h
- Zawartość żywic potencjalnych
mg/100ml
Max 6
ASTM D 873