Benzyna lotnicza OBR 85 UL

Charakterystyka
 
Bezołowiowa benzyna lotnicza OBR 85 UL jest mieszaniną węglowodorów otrzymana z zachowawczych i wtórnych procesów przeróbki ropy naftowej. W skład benzyny wchodzą dodatki przeciwutleniajace i antyelektrostatyczne. Wymagania dotyczące przedmiotu WT opracowano w oparciu o wymagania normy PN-EN 228.

Zastosowanie
 
Benzyna lotnicza OBR 85 UL jest stosowana do napędu lotniczych silników tłokowych w samolotach ultralekkich. Produkt spełnia wymagania normy PN-EN 228 i nie zawiera związków tlenowych.

Właściwości
 
wg WT–10/OBR PR/PD/59 wydanie VIII
 
Lp.
Rodzaj wymagania
J.m.
Wymagania
Metoda badania
1.
Wygląd zewnętrzny
-
Jasny i przezroczysty
WT-10/OBR PR/PD/59
p.4.2.2.
2.
Barwa
-
naturalna
wzrokowo
3.
Właściwości przeciwstukowe
-liczba oktanowa motorowa, LOM
-liczba oktanowa badawcza, LOB
 
-
-
 
Min 85
Min 95
 
PN-EN 5163
PN-EN 5164
4.
Skład frakcyjny :
-
-
 
 
 
 
 
PN-EN ISO 3405
ASTM D 86
do temperatury 70°C destyluje
% (v/v)
22-48
do temperatury 100°C destyluje
% (v/v)
46-71
do temperatury 150°C destyluje
% (v/v)
Min 75
-koniec destylacji,
°C
Max 210
- pozostałość,
% (v/v)
Max 2
5.
Zawartość siarki , 
mg/kg
Max 10
ASTM D 2622
PN-EN ISO 20884
PN-EN ISO 20846
ASTM D 5453
6.
Zawartość ołowiu
mg/l
Max 5
PN-EN 237
7.
Gęstość w temp. 15°C
kg/m3
720-775
PN-EN ISO 3675
PN EN ISO 12185
8.
Zawartość benzenu
% obj.
Max 1
PN-EN 12177
PN-EN 238
OBR/BA/AC-22/97
9.
Zawartość węglowodorów:
- olefiny
- węglowodory aromatyczne
 
% obj.
 
Max 5
Max 35
 
PN-EN 15553
10.
Działanie korodujące na miedź, przez 3h w t=50°C
Klasa korozji
Klasa 1
PN-EN ISO 2160
11.
Zawartość żywic obecnych
mg/100ml
Max 5
PN-EN ISO 6246
ASTM D 381
IP131
12.
Prężność par w temp.37,8°C
kPa
45-60 letni
45-90 przejściowy
60-90 zimowy
PN EN 13016-1
13. Indeks lotności, - Max 1150 PN EN 228 pkt. 5.5.2
14. Okres indukcyjny Minuta Min 360 PN-ISO 7536
15.
Temperatura krystalizacji
°C
Max (-60)
ASTM D 2386
IP 16
ASTM D 7153
16. Wartość opałowa MJ/kg podawać wynik ASTM D 4529