Benzyna lotnicza B 91/115

Charakterystyka
 
Benzyna lotnicza B 91/115 jest mieszaniną węglowodorów, otrzymaną z zachowawczych i wtórnych procesów przeróbki ropy naftowej. W skład benzyny wchodzą dodatki przeciwstukowe, antyelektrostatyczne, przeciwutleniające oraz barwiące.

Zastosowanie
 
Benzyna lotnicza jest stosowana do napędu lotniczych silników tłokowych z zapłonem iskrowym. Produkt spełnia wymagania normy GOST 1012-72 w zakresie badanych parametrów.

Właściwości
 
wg WT–06/OBR PR /PD/60 wydanie VII
 
Lp.
Rodzaj wymagania
J.m.
Wymagania
Metoda badania
1.
Wygląd zewnętrzny
-
Spełnia wymagania
WT–06/OBR PR /PD/60 p.4.2.2.
ASTM D 4176-04
2.
Barwa
-
Zielona
wzrokowo
3.
Właściwości przeciwstukowe
-liczba oktanowa motorowa /LOM /
-Liczba wyczynowa *)
-
Min 91
Min 115
PN-EN ISO 25163
ASTM D2700
IP236
ASTM D 909/
P119
4.
Skład frakcyjny :
 temp. początku destylacji
°C
Min 40
PN-EN ISO 3405
ASTM D 86
-10% obj. destyluje do
°C
Max 82
-50 %obj. destyluje do
°C
Max 105
-90% obj. destyluje do
°C
Max 145
-97,5% obj. destyluje do
°C
Max 180
- pozostałość,
% ( v/v )
Max 1,5
- straty,
% ( v/v )
Max 1,5
5.
Zawartość siarki
mg/kg
Max 300
ASTM D 2622
ASTM D 5453
6.
Zawartość ołowiu
Zawartość czteroetylku ołowiu(CEO)
g Pb/l
g CEO/kg
Max 1,60
Max 2,5
PN-92/C-04195
ASTM D 5059
GOST 1012 pkt. 2.4
7.
Gęstość w temp. 15°C
kg/m3
Podawać wynik
PN-EN ISO 3675
PN-EN ISO 12185
ASTM D 4052
8.
Wartość opałowa
MJ/kg
Min 42,947
ASTM D 4529
9.
Temperatura krystalizacji
°C
Max ( -60 )
ASTM D 2386
IP16
ASTM D 7153
10.
Działanie korodujące na miedź, przez 2h w t=100 °C
stopień korozji
Max 1
PN-EN ISO 2160
ASTM D 130
IP154
11.
Zawartość żywic obecnych
mg/100ml
Max 3
PN-EN ISO 6246
ASTM D 381
IP131
12.
Liczba Jodowa
g J2/100g
Max 2.0
PN-82/C-04068
13.
Zawartość węglowodorów aromatycznych
% m/m
Max 35
ASTM D 1319
PN EN 15553
14.
Prężność par w temp.37,8 °C
kPa
29,3 - 48,0
PN-EN 13016-1
ASTM D 5191
15.
Odczyn wyciągu wodnego
-
Obojętny
PN-84/C-04064
16.
Kwasowość
mg KOH/
100cm3
Max 0,3
PN-85/C-04066
17.
Oznaczanie odporności na utleniane – metoda okresu indukcyjnego
Godz.
Min 12
PN-ISO 7536/Ap1
* Oznaczenie liczby wyczynowej należy wykonać raz na pół roku.