Benzyna lotnicza Avgas 100 LL

Charakterystyka
 
Benzyna lotnicza jest mieszaniną węglowodorów, otrzymaną z zachowawczych i wtórnych procesów przeróbki ropy naftowej. Do benzyny dodawane są dodatki przeciwstukowe, barwiące, przeciwutleniające, antyelektrostatyczne.
Wymagania dotyczące przedmiotu WT opracowano opierając się na wymaganiach normy DEF STAN 91-90 ed.3 oraz ASTM D 910.

Zastosowanie
 
Benzyna lotnicza jest stosowana do napędu lotniczych silników tłokowych.
Produkt spełnia wymagania normy DEF STAN 91-90 ed.3, ASTM D 910 oraz WT-09/OBR PR/PD/48.

Właściwości
 
wg WT-09/OBR PR/PD/48 wydanie VI
 
Lp.
Rodzaj wymagania
J.m.
Wymagania
Metoda badania
1.
Wygląd zewnętrzny
-
Klarowna, jasna ciecz, bez cząstek stałych i nierozpuszczonej wody w temp. otoczenia
wg p.4.2.2.
WT-09/OBR PR/PD/48
 
ASTM D 4176
2.
Barwa
-
Niebieska
ASTM D 2392
3.
Barwa w skali Lovibond RYBN
-
R -
Y -
B 1,7 ÷ 3,5
N -
IP 17
IP 569
4.
Właściwości przeciwstukowe
-liczba oktanowa motorowa /LOM /

 
-Liczba wyczynowa *)
 
-
 
 
-
 
Min 99,6
 
 
Min 130
 
ASTM D2700
IP 236
 
ASTM D 909
IP 119
5.
Skład frakcyjny :
 temp. początku destylacji
°C
Podawać wynik
ASTM D 86
IP 123
-10% obj. destyluje do
°C
Max 75
-40% obj. destyluje do
°C
Min 75
-50 %obj. destyluje do
°C
Max 105
-90% obj. destyluje do
°C
Max 135
-koniec destylacji,
°C
Max 170
- pozostałość,
% obj
Max 1,5
-straty.
% obj
Max 1,5
Suma temperatur oddestylowania 10%
obj.+50% obj. , °C
°C
Min 135
6.
Zawartość siarki , 
% (m/m)
Max 0,05
ASTM D 2622
ASTM D 1266
ASTM D 5453
IP 107
7.
Zawartość ołowiu
g Pb/l
Max 0,56
ASTM D 5059
ASTM D 3341
IP 270
8.
Gęstość w temp. 15°C
kg/m3
Podawać wynik
ASTM D 4052
ASTM D 1298
IP 365
9.
Wartość opałowa
MJ/kg
Min 43,5
ASTM D 4529
ASTM D 3338
IP 12
10.
Temperatura krystalizacji
°C
Max ( -58 )
ASTM D 2386
ASTM D 7153
IP 16
11.
Działanie korodujące na miedź,
przez 2h w t=100 °C
stopień korozji
Max 1
ASTM D 130
IP 154
12.
Zawartość żywic obecnych
mg/100ml
Max 3
ASTM D 381
IP 131
13.
Oddziaływanie z wodą zmiana objętości
ml
Max 2
ASTM D 1094
IP 289
14.
Przewodność elektryczna w temp. 20°C,
pS/m
Od 50 do 450
ASTM D2624
IP 274
15.
Prężność par w temp.37,8 °C
kPa
Od  38 do 49
ASTM D 5190
ASTM D 5191
ASTM D 323
IP 69
16.
Stabilność oksydacyjna w
t= 100 0C przez 16 h
- Zawartość żywic potencjalnych,
- Zawartość osadu,
mg/100ml
Max 6
Max 2
ASTM D 873
IP 138
Destylację prowadzi się jak dla produktów grupy 2, podczas destylacji temperatura skraplacza jest utrzymywana w przedziale od 0°C do 15°C.
Wartość właściwości, w odniesieniu, do których wymagania określono jako „podawać wynik” są deklarowane przez producenta wyrobu.
W przypadku, gdy użytkownik wprowadza dodatek antyelektrostatyczny, oznaczenie wykonywać w temperaturze otoczenia, w świadectwie jakości podawać temperaturę pomiaru i wartość przewodności, która powinna zawierać się w granicach od 50 pS/m do 450 pS/m.
Badanie liczby wyczynowej należy wykonać raz na kwartał*