Benzyna lakowa bezaromatyczna

Charakterystyka
  
Mieszanina węglowodorów uzyskana z wtórnej przeróbki ropy naftowej i jej produktów w procesach destylacji. Zawiera gównie węglowodory parafinowe i izoparafinowe C9 i C10.

Zastosowanie
  
Może być stosowana jako składnik rozpuszczalników i rozcieńczalników wyrobów farbiarskich, lakierowych.

Właściwości
  
wg WT – 07/OBR PR /PD/14
 
Lp.
Rodzaj wymagania
Wymaganie
Metoda analiz
1.
Gęstość w 15 °C  g/cm3
  podawać
  wynik
PN- EN ISO 3675
2.
Destylacja normalna:
- początek wrzenia, °C min.
- 98% destyluje w temp. °C max.
 
  126
  215
PN- EN ISO 3405
3.
Temperatura zapłonu, °C, min
  26
PN-EN ISO 2719
4.
Barwa w skali jodowej mg  J/ 100ml,  max
  3
PN-84/C – 04534/02
5.
Zawartość węglowodorów aromatycznych,
% wag
  1
OBR/BA/AC-23/97
ASTM D 5134
6.
Zawartość wody i zanieczyszczeń
nie zawiera
WT – 07/OBR PR /PD/13
p. 4.2.2.